laden...

0%

uitgelicht

[{"type":"video\/mp4","url":"videos\/resultaten\/01 LaraCaptan_720p.mp4"}]

aanvrager: Lara Captan
project: Bala Typeface
deelregeling: vormgeving
subsidie: €25.000

Bala Typeface is een minutieus onderzoekstraject waarin Lara drie typografische variaties voor het Arabische schrift ontwerpt én een alternatieve programmatuur ontwikkelt om het Arabische schrift beter toepasbaar te maken in digitale media. Een van de uitdagingen van het programmeren van het lettertype is de plaatsing van letters ten opzichte van elkaar, wat afwijkt van de westerse standaarden.

In 2016 ondersteunde het fonds honderden ontwerpers waardoor zij onderzoek konden doen, zoals…
Adviescommissie
Het onderzoek van Lara betreft een actueel probleem en kan een ontwikkeling betekenen voor het typografische vakgebied."
…die een minutieus onderzoek uitvoerde naar het beter toepasbaar maken van het Arabische schrift in digitale media.
Lara Captan
De ondersteuning van het Stimuleringsfonds heeft mij financiële support, tijd en een momentum geboden. Door de subsidie hoefde ik de professionals waarmee ik werkte niet te vragen dit gratis te doen."

Lara Captan

[{"type":"video\/mp4","url":"videos\/resultaten\/02 Jan Willem Petersen_Uruzgans Legacy.mp4"}]

aanvrager: Jan Willem Petersen
project: Uruzgan's Legacy
deelregeling: architectuur
subsidie: €29.980

Uruzgan's Legacy is een onderzoek naar de Nederlandse wederopbouwmissie in de provincie Uruzgan. Gekleed als een local, met forse baard en tulband, bezocht Jan Willem Petersen diverse Nederlandse projecten zoals scholen, wegen en klinieken om in kaart te brengen waarom sommige initiatieven slagen en anderen minder succesvol zijn. 'De meeste projecten worden uitgevoerd door militairen of diplomaten’, vertelt hij. 'Ik vond dat wonderlijk, omdat het per definitie een ruimtelijke opgave is.' De architect organiseerde een tentoonstelling over zijn onderzoek op de Dutch Design Week. Momenteel voert hij gesprekken om de tentoonstelling ook te laten zien in het Atrium van het stadhuis van Den Haag en in het Nationaal Militair Museum, als pleidooi om ruimtelijke expertise onderdeel uit te laten maken van toekomstige missies. Het boek dat Jan Willem publiceerde over het onderzoek werd bekroond met een Dutch Design Award.

Ook ondersteunde het fonds ontwerpers die met hun projecten nieuwe werkterreinen verkenden voor het vakgebied, zoals…
Adviescommissie
We verwachten dat dit onderzoek en de nauwkeurig gekozen plekken waar Jan Willem zijn onderzoek exposeert, een positieve bijdrage kan leveren aan de publieke belangstelling voor het vakgebied."
...die een lans breekt voor het betrekken van ruimtelijke experts bij Nederlandse wederopbouwmissies in het buitenland.
Jan Willem Petersen
De subsidie stelde me in staat een onafhankelijke verkenning te doen. Doordat ik beslagen ten ijs kwam, is het ministerie van Buitenlandse Zaken vervolgens ook ingestapt."

Jan Willem Petersen

[{"type":"video\/mp4","url":"videos\/resultaten\/03 Waag Society_720p.mp4"}]

aanvrager: Waag Society
project: tweejarig programma
deelregeling: meerjarige activiteitenprogramma's
subsidie: €400.000 per jaar gedurende 2 jaar

Waag Society onderzoekt de culturele en maatschappelijke betekenis van opkomende technologieën, door middel van onderzoek, events, workshops, debat en trainingen. Dit doen zij in multidsicplinaire teams van onder andere kunstenaars, ontwerpers, programmeurs, wetenschappers en ondernemers.

Naast individuele ontwerpers ondersteunt het fonds de (meerjarige) programma's van culturele instellingen, zoals…
Adviescommissie
Waag Society weet (inter)nationale deskundige partners te betrekken en door het publieks- en mediabereik vergroten ze de culturele en maatschappelijke betekenis van digitale cultuur."
...die in hun programma de culturele en maatschappelijke betekenis van opkomende technologieën onderzoeken.
Marleen Stikker (Waag Society)
Het Stimuleringsfonds geeft ons de kans nieuwsgierig te zijn, onze intuïtie te volgen en fundamenteel onderzoek te doen in de creatieve industrie."

Waag Society

[{"type":"video\/mp4","url":"videos\/resultaten\/04 Bartholomeus Gasthuis_720p.mp4"}]

5 ontwerpers
(social design, ruimtelijk ontwerp, interieurarchitectuur)
€5663 per ontwerper
programma Zorgomgeving

Op initiatief van het Stimuleringsfonds is een samenwerkingsproject opgezet tussen het Bartholomeus Gasthuis, Architectuurcentrum AORTA en vijf ontwerpers. Doel is tot oplossingsrichtingen te komen voor de volgende vraag: hoe kunnen we de drempel van het gasthuis verlagen voor thuiswonende ouderen en hen zo aandacht en lichte zorg bieden? De ontwerpers ontwikkelden vier strategieën om de integrale keten van welzijn, wonen en zorg te versterken. Momenteel onderzoeken de initiatiefnemers de mogelijkheden tot implementatie van deze strategieën. Dit samenwerkingstraject maakt onderdeel uit van het programma Zorgomgeving waarbinnen het fonds werkt aan de verbetering van de zorgomgeving door de inzet van ontwerpers.

Het fonds initieerde samenwerkingen tussen ontwerpers en maatschappelijke opdrachtgevers, bijvoorbeeld in...
Jetske van Oosten (Stimuleringsfonds)
We willen opdrachtgevers stimuleren ontwerpers te betrekken bij hun vraag en tegelijkertijd maatschappelijke ontwerpopgaven onder de aandacht te brengen van ontwerpers."
...een onderzoekstraject waarin het fonds vijf ontwerpers in staat stelde aan de slag te gaan met een ruimtelijk vraagstuk geformuleerd door een zorginstelling.
Annemarie Vollenberg (Bartholomeus Gasthuis)
Het betrekken van ontwerpers heeft ons ongelofelijk veel gebracht. De frisse blik en de aandacht voor het gebruikersperspectief zijn zeer waardevol."

Het Nieuwe
Bartholomeus Gasthuis

[{"type":"video\/mp4","url":"videos\/resultaten\/05 32 veelbelovende ontwerpers.mp4"}]

32 ontwerpers en makers
€25.000 per ontwerper
programma talentontwikkeling

Vanuit het programma Talentontwikkeling worden jaarlijks zo’n 30 veelbelovende ontwerpers/makers geselecteerd voor een werkbeurs. Deze is bestemd voor het maken van nieuw werk (onderzoek, materiaal, apparatuur en projecten in binnen- of buitenland). Daarnaast biedt het fonds een ondersteunend programma om de aansluiting op de beroepspraktijk te verbeteren. Als groep en individueel is er begeleiding bij het ontwikkelen van ondernemerschap en professionaliteit. Met de eindpresentatie 'In No Particular Order' op de Dutch Design Week biedt het fonds de ontwerpers een platform op een event waar zowel vakgenoten als een breed publiek komt. Bovendien biedt de tentoonstelling ruimte voor reflectie: bij het samenstellen ervan moeten de ontwerpers de keuze van wat ze laten zien verantwoorden en onderbouwen.

In 2016 ondersteunde het fonds wederom...
Anselm van Sintfiet (Stimuleringsfonds)
We willen talent ondersteunen dat de potentie heeft een voorbeeld te worden voor het vakgebied."
...werkzaam in digitale cultuur, vormgeving en architectuur, die een jaar lang werkten aan hun professionele ontwikkeling, met een eindpresentatie op de Dutch Design Week.
Illustrator Enzo Pérès-Labourdette
De werkbeurs gaf mij de mogelijkheid te onderzoeken wat ik nou eigenlijk echt zou willen doen, los van de vraag van opdrachtgevers."

32 veelbelovende ontwerpers

[{"type":"video\/mp4","url":"videos\/resultaten\/06 Un Habitat.mp4"}]

5 Urban Labs
20 ontwerpers
€ 15.000 per ontwerper
€ 10.000 ontwikkelbudget per lab
Programma Internationalisering

Binnen de samenwerking met UN-Habitat ondersteunde het Stimuleringsfonds 20 Nederlandse ruimtelijk ontwerpers, die een jaar lang meewerken aan urgente stedelijke opgaven in 5 urban labs in Ghana, Mexico, Myanmar, Palestina en de Filippijnen. In de labs wordt in internationale en multidisciplinaire teams gewerkt aan vraagstukken die op voorspraak van de steden of stedelijke gebieden werden geformuleerd.

In samenwerking met UN-Habitat werkte het fonds aan…
Martijn van der Mark (Stimuleringsfonds)
Door de samenwerking met de Urban Labs van UN-Habitat kunnen we de ontwerpers in een vroeg stadium bij een concrete ruimtelijke opgave betrekken."
...waarin 20 Nederlandse ontwerpers werkten aan urgente stedenbouwkundige opgaven in Ghana, Mexico, Myanmar, Palestina en de Filippijnen.
Rogier van den Berg (UN-Habitat)
In de samenwerking tussen het Stimuleringsfonds en UN-Habitat is ontwerpkracht en directe toegang tot de politiek samengebracht."

5 Urban Labs

[{"type":"video\/mp4","url":"videos\/resultaten\/07 stadslab leiden_korter2_3.mp4"}]

aanvrager: Stadslab Leiden
project: brainstormsessies
programma: Innovatieve Vormen van Opdrachtgeverschap: Open Oproep Stadslabs 2016
subsidie: €21.904

Journalist Gijsbert van Es ergerde zich al jaren aan het braakliggende terrein tegenover Station Leiden CS. Uit deze irritatie ontstond Stadslab Leiden, waarin architecten, kunstenaars, ondernemers en talloze andere Leidse inwoners werken aan concrete maatschappelijke en ruimtelijke projecten. Zo nam Stadslab Leiden onder andere het initiatief voor de ontwikkeling van een 6,3 km lang 'Singelpark' rondom de historische binnenstad van Leiden.

Binnen Nederland ondersteunde het fonds in drie jaar 37 stadslabs, waarin geëxperimenteerd wordt met nieuwe manieren van stadmaken, zoals…
Nazanin Hedayati (Stimuleringsfonds)
We bouwen aan een lerende community van stadslabs. Door inhoudelijk bij te dragen wil het fonds de professionaliteit en de effectiviteit van de labs vergroten."
...waarin architecten, kunstenaars, ondernemers en talloze andere Leidse inwoners werken aan concrete maatschappelijke en ruimtelijke projecten.
Gijsbert van Es
Door de subsidie kunnen we werken met projectgroepen van vrijwilligers, ondersteund door één betaalde coördinator. Zo krijg je vaart: de kennis, de creativiteit en het enthousiasme van de vrijwilligers en de organisatiekracht van de professional."

Stadslab Leiden

[{"type":"video\/mp4","url":"videos\/resultaten\/08 Jeroen van Erp_SXSW.mp4"}]

14 makers uit digitale cultuur
6.000 euro per maker
Programma Internationalisering

14 Nederlandse partijen kregen ondersteuning voor het presenteren van nieuw werk, het verzorgen van workshops en lezingen of het deelnemen aan paneldiscussies tijdens SXSW. South by Southwest is een van de belangrijkste festivals ter wereld op het gebied van technologie, film en muziek. De deelnemers toonden de rijkdom van de Nederlandse creatieve industrie op het gebied van technologische innovatie, games, design, virtual reality, film en transmedia storytelling.

Nederlandse ontwerpers presenteerden hun werk op relevante manifestaties in het buitenland, zoals de Salone del Mobile, de Biënnale van Venetië en...
Zineb Seghrouchni (Stimuleringsfonds)
Door Nederlandse makers te ondersteunen op SXSW, stellen we ze in staat internationale mogelijkheden voor hun praktijk te verkennen en relaties op te bouwen met nieuwe partners."
...hét internationale platform voor technologie in Austin.
Jeroen van Erp (ontwerpbureau Fabrique)
De ondersteunde partijen staan op SXSW tussen de allerbeste start-ups ter wereld. Daardoor kan je jezelf benchmarken ten opzichte van anderen."

SXSW

meer...

meer uitgelichte projecten op de kennispagina’s:

digitale cultuur > vormgeving > urbanisatie > zorg > onderwijs > internationalisering > talentontwikkeling >

alle toekenningen in 2016 vindt u hier:

alle toekenningen >

cijfers

budgetverdeling

budgetverdeling

verdeling aantallen

architectuur

vormgeving

digitale cultuur

internationalisering

[{"type":"video\/mp4","url":"videos\/cijfers\/beleid\/01 ALGEMEEN_BEDRAGEN.mp4"}]
[{"type":"video\/mp4","url":"videos\/cijfers\/beleid\/01B ALGEMEEN_AANTALLEN.mp4"}]
[{"type":"video\/mp4","url":"videos\/cijfers\/beleid\/02 ARCHITECTUUR.mp4"}]
[{"type":"video\/mp4","url":"videos\/cijfers\/beleid\/03 VORMGEVING.mp4"}]
[{"type":"video\/mp4","url":"videos\/cijfers\/beleid\/04 E-CULTUUR.mp4"}]
[{"type":"video\/mp4","url":"videos\/cijfers\/beleid\/05 INTERNATIONALISERING.mp4"}]

doelstellingen

[{"type":"video\/mp4","url":"videos\/cijfers\/01 DOELSTELLINGEN_2016.mp4"}]

verdeling doelstellingen 2016

cofinanciering

[{"type":"video\/mp4","url":"videos\/cijfers\/01 COFINANCIERING.mp4"}]

cofinanciering 2016

bijdrage fonds t.o.v. totale projectkosten

ondersteunde instellingen

spreiding instellingen

noord-holland
zuid-holland
zeeland
noord brabant
limburg
utrecht
gelderland
overijssel
groningen
friesland
[{"type":"video\/mp4","url":"videos\/cijfers\/spreiding\/01 NOORD HOLLAND.mp4"}]
[{"type":"video\/mp4","url":"videos\/cijfers\/spreiding\/02 ZUID HOLLAND.mp4"}]
[{"type":"video\/mp4","url":"videos\/cijfers\/spreiding\/03 ZEELAND.mp4"}]
[{"type":"video\/mp4","url":"videos\/cijfers\/spreiding\/04 NOORD BRABANT.mp4"}]
[{"type":"video\/mp4","url":"videos\/cijfers\/spreiding\/05 LIMBURG.mp4"}]
[{"type":"video\/mp4","url":"videos\/cijfers\/spreiding\/06 UTRECHT.mp4"}]
[{"type":"video\/mp4","url":"videos\/cijfers\/spreiding\/07 GELDERLAND.mp4"}]
[{"type":"video\/mp4","url":"videos\/cijfers\/spreiding\/08 OVERIJSSEL.mp4"}]
[{"type":"video\/mp4","url":"videos\/cijfers\/spreiding\/09 GRONINGEN.mp4"}]
[{"type":"video\/mp4","url":"videos\/cijfers\/spreiding\/10 FRIESLAND.mp4"}]

open oproepen

[{"type":"video\/mp4","url":"videos\/cijfers\/01 OPEN OPROEPEN2016.mp4"}]

open oproepen

meer...

bekijk alle open oproepen in 2016:

open oproepen 2016 >

activiteiten

Het fonds initieert diverse activiteiten met als doel informeren, verkennen, verbinden en kennisdelen.

in gesprek met
het werkveld

Om als fonds onze missie goed uit te kunnen voeren, vinden we het belangrijk continu in gesprek te treden met het werkveld.
Evalueren samen met het veld
Dit doet het fonds onder meer in publieke evaluaties van de deelregelingen. Doel is om met het publiek in gesprek te gaan over actuele ontwikkelingen binnen de werkterreinen en hoe de regelingen en programma's van het fonds hierop aansluiten.
Ochtendsessies op de Dutch Design Week
Op de Dutch Design Week organiseerde het fonds vijf ochtendessies over actuele thema's uit de creatieve industrie, zoals de positionering van ontwerpend onderzoek.
In gesprek met experts
Ook nodigt het fonds regelmatig professionals uit het veld uit om in expertmeetings over specifieke thema's binnen het beleid te spreken. Zo vonden er in 2016 zeven expertmeetings plaats over ontwikkelingen binnen diverse subdisciplines uit het vormgevingsveld.
evaluatie_1.jpg
Foto: Mohamed Najah
evaluatie_2.jpg
Foto: Mohamed Najah
evaluatie_3.jpg
Foto: Mohamed Najah
ochtendsessie_1.JPG
Foto: Max Kneefel
ochtendsessie_2.JPG
Foto: Max Kneefel
ochtendsessie_3.JPG
Foto: Max Kneefel
expertmeeting_1.jpg
Foto: Mohamed Najah

kennis en
ervaring delen

Om de kennis uit ondersteunde projecten te delen met het werkveld organiseert het fonds bijeenkomsten, waar ontwerpers spreken over hun projecten.
Werken in conflictgebieden
Tijdens de bijeenkomst Reporting from Venice wisselden ruim 60 ruimtelijk ontwerpers ervaringen uit over werken in conflictgebieden.
Lees het verslag:
Lerende community voor stadslabs
Door het jaar heen organiseerde het fonds diverse bijeenkomsten met en voor het stadslabsnetwerk, om best practices en valkuilen te bespreken.
Goed opdrachtgeverschap in de zorg
Tijdens de Dutch Design Week organiseerde het fonds een bijeenkomst over goed opdrachtgeverschap in de zorg en bood daarmee een podium aan een aantal voorbeeldstellende ontwerptrajecten.
Lees het verslag:
Onderwijsvernieuwing
De Engelse ontwerper Thomas Thwaites kwam naar Eindhoven om een inspirerende aftrap te geven van een bijeenkomst waarin onderzoekers, onderwijsprofessionals en ontwerpers in gesprek gingen over onderwijsvernieuwing.
Lees het verslag:
conflict_1.jpg
Foto: Stacii Samidin
stadslab_1.jpg
Foto: Aron Nijs
zorg_1.jpg
Foto: Maarten van Haaff
onderwijs_1.jpg
Foto: Maarten van Haaff
onderwijs_2.jpg
Foto: Maarten van Haaff

verbinden en verkennen

Het Stimuleringsfonds stelt zichzelf ten doel verbindingen tot stand te brengen tussen cultuur, ondernemerschap en maatschappelijk engagement. Het fonds verkent nieuwe werkterreinen door ontwerpers samen te brengen met partijen buiten de creatieve industrie.
Ontwerpen aan het beroepsonderwijs van de toekomst
Zo organiseerde het fonds rondom de tentoonstelling Making School op de Dutch Design Week tal van events waar ruim 300 schoolbesturen, leerlingen en beleidsmedewerkers samen met ontwerpers aan de slag gingen met onderwijsvernieuwing.
Literatuur in VR & literaire games
Het fonds ondersteunde enkele innovatieve producties op het gebied van storytelling, games en virtual reality die werden getoond tijdens de Frankfurter Buchmesse: de grootste boekenbeurs ter wereld.
Gelegenheid tot netwerken
Ook creëerde het fonds diverse gelegenheden voor ontwerpers en makers om te netwerken, zoals een netwerkbijeenkomst voor Nederlandse gamemakers op de Gamescom Keulen of de jaarlijkse nieuwjaarsborrel i.s.m. Het Nieuwe Instituut.
school_1.jpg
Foto: Maarten van Haaff
school_2.jpg
Foto: Maarten van Haaff
school_3.jpg
Foto: Maarten van Haaff
frank_1.jpg
Foto: Katarina Ivanisevic
frank_2.jpg
Foto: Katarina Ivanisevic
gamescom_1.jpg
Foto: Tamara Robeer

impact creatieve industrie

Het fonds werkt continu aan het zichtbaar maken van de creatieve industrie en de impact van deze industrie op de wereld om ons heen.
Het Stimuleringsfonds @DDW16
Op de Dutch Design Week presenteerde het fonds in 3 tentoonstellingen meer dan 80 door het fonds ondersteunde ontwerpers. De tentoonstellingen trokken ruim 26.000 bezoekers, zowel vakmensen als een breder publiek. Met de opening door minister Jet Bussemaker startte een uitgebreid programma aan activiteiten dat een week lang zou duren. Ruim 850 gasten kwamen voor de diverse workshops en bijeenkomsten, 430 mensen namen deel aan de pers- en businesstours en 370 deelnemers volgden de ochtendsessies in MU.
Bekijk de terugblikken:
Voorbeeldstellende zorgarchitectuur
In 2016 organiseerde het fonds voor de vierde keer de Hedy d'Ancona-prijs, met als doel bekendheid te geven aan voorbeeldige architectuur in de zorg.
The Art of Impact
Op verzoek van de minister van OCW en in samenwerking met de zes publieke fondsen voerde het Stimuleringsfonds het programma The Art of Impact uit met als doel de relatie tussen kunst en de rest van de samenleving verder te verstevigen.
ddw_1.jpg
Foto: Maarten van Haaff
ddw_2.jpg
Foto: Maarten van Haaff
ddw_3.jpg
Foto: Maarten van Haaff
hedy_1.jpg
Foto: Hilbert Krane
aoi_1.jpg
Foto: Jan Boeve/ De Balie
meer...

bekijk alle activiteiten in 2016:

activiteiten 2016 >

zichtbaarheid

[{"type":"video\/mp4","url":"videos\/zichtbaarheid\/ZICHTBAARHEID.mp4"}]

einde.

bedankt voor
uw aandacht

met dank aan
Rogier van den Berg, Jan Boeve / De Balie, Breitner Academie, Lara Captan, Jeroen van Erp, Gijsbert van Es, Maarten van Haaff, Wies Harmeling, Aad Hoogendoorn, Katarina Ivanisevic, Yme de Jong, Willemijn de Jonge Max Kneefel, Wilbert Krane, Mohamed Najah, Aron Nijs, Enzo Pérès-Labourdette, Arno Landsbergen, Mals Media (Anna Jordans, Florian Koch), Jan Willem Petersen, Tamara Robeer, Stacii Samidin, Marleen Stikker, Annemarie Vollenberg, William van der Voort, VPRO en alle ondersteunde ontwerpers, makers en instellingen.
Ontwerp:
Ontwikkeling:
Studio van Onna
Oscar Orton
blijf op de hoogte

Mocht u vragen hebben over dit jaarverslag, neem gerust contact met ons op via:

info@stimuleringsfonds.nl >

Meer info en inschrijven voor de nieuwsbrief:

www.stimuleringsfonds.nl >

Volg ons op

facebook > twitter > linkedin >