[{"type":"video\/mp4","url":"assets\/videos\/resultaten\/BIOLAB.mp4"}]

aanvrager:Jalila Essaïdi (Inspidere)
& Waterschap de Dommel
project:Fresh on Sewage Sludge
open oproep:Fresh Perspectives
subsidie:€37.760

Jalila Essaïdi en Waterschap de Dommel zetten een samenwerking op gericht op het zoeken naar nieuwe toepassingen voor rioolslib; een restmateriaal in het proces van waterzuivering.

Ontwerpers komen met vernieuwende ideeën, producten en diensten, waar anderen nog niet aan hadden gedacht, zoals...
Adviescommissie
Met een goed gekozen samenwerkingspartner is er vertrouwen dat dit ambitieuze project kan leiden tot succesvolle innovaties."
...die ongewenste restmaterialen zoals mest of rioolslib inzet voor een nieuwe lokale maakindustrie.
Jalila Essaïdi
In de verbindingen tussen het creatieve domein, de agrarische sector en economie, dáár zitten de oplossingen."

Jalila Essaïdi

[{"type":"video\/mp4","url":"assets\/videos\/resultaten\/CODEKLAVIER.mp4"}]

aanvrager:Felipe Ignacio Noriega (Robot Theater Electronics)
project:CodeKlavier
deelregeling:Digitale cultuur
subsidie:€35.000

CodeKlavier is een operationele programmeertaal, verbonden aan een klavier, die de pianist in staat stelt al spelend te programmeren. Hierdoor ontstaat een performance van muziek en live coding.

Innovatie & experiment zijn essentieel voor de ontwikkeling van de ontwerpdisciplines. Een voorbeeld is...
Adviescommissie
Er liggen nog veel kansen op het snijvlak tussen muziek en coding, daarom moedigen we onderzoek op dit gebied aan."
...een project waarin programmeur Felipe Ignacio en pianist Anne Veinberg de huidige paradigma’s van coderen verleggen.
Felipe Ignacio
Door de subsidie kunnen we echt de tijd nemen en ambitieus denken. We kunnen werken aan onze droom."

CodeKlavier

[{"type":"video\/mp4","url":"assets\/videos\/resultaten\/FORT_PANNERDEN.mp4"}]

aanvrager:H+N+S Landschapsarchitecten
project:Militair erfgoed in transitie - casus Fort Pannerden
open oproep:Nieuwe energie voor het landschap
subsidie:€10.000

H+N+S Landschapsarchitecten zoekt samen met belanghebbende partijen naar nieuwe, duurzame manieren om energie op te wekken voor Fort Pannerden, waarbij gekeken wordt naar een ingreep die de cultuurhistorische kwaliteiten van het erfgoed en het omliggende landschap versterkt.

Ontwerpers kunnen integrale oplossingsrichtingen ontwikkelen voor opdrachtgevers, zoals...
Adviescommissie
De aanvrager heeft veel relevante partijen betrokken om tot een realiseerbare pilot te komen."
...waarvoor H+N+S Landschaps- architecten werkt aan duurzame energiewinning, in relatie tot het erfgoed en het omliggende landschap.
Directeur Fort Pannerden
Als wij door verduurzaming zelfstandig economisch overeind kunnen blijven, kunnen we ook de duurzaamheid van het erfgoed garanderen."

Fort Pannerden

[{"type":"video\/mp4","url":"assets\/videos\/resultaten\/BARBARA_NOON.mp4"}]

aanvrager:Barbara Langendijk & Noon Passama
project:Silver Fur
deelregeling:Vormgeving
subsidie:€24.510

Met het onderzoeksproject ‘Silver Fur’ werken modeontwerper Barbara Langendijk en sieraadontwerper Noon Passama aan een collectie waarin mode en sieraad samenkomen. De centrale vraag is hoe de waarde van een kledingstuk vergroot kan worden door een crossover tussen mode- en sieraadontwerp.

Ook uitwisseling tussen de verschillende ontwerpdisciplines leidt tot vernieuwing, zoals in de samenwerking tussen...
Adviescommissie
De manier waarop twee disciplines op gelijkwaardige wijze worden samengebracht is onderscheidend binnen het vakgebied."
...die onderzoeken hoe de waarde van een kledingstuk vergroot kan worden door een crossover tussen mode- en sieraadontwerp.
Noon Passama
De ondersteuning is een bevestiging dat mensen geloven in wat wij willen doen en vertrouwen dat we het kunnen."

Barbara Langendijk
& Noon Passama

[{"type":"video\/mp4","url":"assets\/videos\/resultaten\/TEXTIELLAB.mp4"}]

aanvrager:TextielLab (TextielMuseum)
project:activiteitenprogramma 2017
deelregeling:Activiteitenprogramma’s
subsidie:€49.100

Het TextielMuseum en het gelieerde TextielLab in Tilburg zetten zich in voor het verstevigen van de positie van textiel binnen de creatieve industrie op het gebied van vormgeving, architectuur, mode en interieur.

Culturele instellingen slaan een brug tussen ontwerp, onderzoek, debat en publiek, zoals...
Adviescommissie
De instelling verbindt kennisverdieping met haar museale functie, waardoor een platform ontstaat dat internationaal toonaangevend is."
...dat expertise en technologie biedt aan professionele makers én het publiek betrekt bij innovaties binnen het textiele ambacht.
Errol van de Werdt
Door de subsidie kunnen we ons naast de reguliere praktijk blijven ontwikkelen en ons als instituut richten op de toekomst."

TextielLab

[{"type":"video\/mp4","url":"assets\/videos\/resultaten\/OOZE_ARCHITECTEN.mp4"}]

aanvrager:Ooze Architects
project:Água Carioca
deelregeling:Internationalisering
subsidie:€27.748

Het project Água Carioca is een onderzoek naar de mogelijkheden voor het ontwerpen en implementeren van kleinschalige waterzuiveringssystemen via planten, in de stedelijke omgeving van Rio de Janeiro en São Paulo.

In 2017 werd Ooze ondersteund om de resultaten van het onderzoek in Rio de Janeiro te presenteren en toe te passen in São Paulo, tijdens de 11e Sao Paulo Architecture Biennial.

Ook ondersteunt het fonds projecten van Nederlandse ontwerpers in het buitenland, zoals...
Adviescommissie
Een onderzoek naar een urgent en mondiaal probleem, dat bijdraagt aan de internationale positie van Nederlands ontwerp."
...die werken aan een lokaal en duurzaam waterzuiveringssysteem in Braziliaanse steden.
Eva Pfannes
De Nederlandse subsidie zorgde voor vertrouwen, wat van belang was in het opzetten van samenwerkingen met de autoriteiten en de community in Brazilië."

Ooze Architects

[{"type":"video\/mp4","url":"assets\/videos\/activiteiten\/ACTIVITEITEN.mp4"}]

in 2017 organiseerde het fonds diverse activiteiten, met als doel:

bedankt voor uw aandacht.