Jaarverslag 2018 Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

loader

uitgelicht

cijfers

Marjan van Aubel

Door samen te werken met de industrie hebben ontwerpers als...
...eerder maatschappelijke impact met hun innovaties.
[{"type":"video\/mp4","url":"assets\/videos\/resultaten\/MARJAN_VAN_AUBEL.mp4"}]
loader
projectinformatie
aanvrager:Marjan van Aubel
project:Future Solar
open oproep:Fresh Perspectives #2
subsidie:€ 40.000

Energy Centrum Nederland (ECN.TNO) en solar designer Marjan van Aubel delen de missie om de energietransitie te versnellen door het ontwikkelen van zonnecellen met een esthetische kwaliteit. Gezamenlijk werken ze aan dit onderzoek op het grensvlak van design en technologie. De adviescommissie ziet een belangrijke rol weggelegd voor Marjan van Aubel als het gaat om ‘solardemocracy’ en verwacht dat haar werk een verschil kan maken in de bewustwording bij het grote publiek rond de werking en noodzakelijkheid van zonne-energie in de energietransitie.

Duran Lantink

Steeds meer ontwerpers houden de maatschappij een spiegel voor zoals...
...die met zijn modeinstallaties internationaal opvalt.
[{"type":"video\/mp4","url":"assets\/videos\/resultaten\/DURAN_LANTINK.mp4"}]
loader
projectinformatie
aanvrager:Duran Lantink
project:Straight from the sale bins
deelregeling:Internationalisering
subsidie:€ 3.000

Voor zijn collectie ‘Straight from the sale bins’ toverde Duran Lantink designerstukken uit de sale van grote modehuizen om tot nieuwe high-end ontwerpen. Zo voorkomt hij dat overgebleven kleding wordt vernietigd door dezelfde merken die het produceerden. Hoewel de luxe merken pretenderen exclusief te zijn en hun stukken tegen hoge prijzen verkopen, produceren ze op grote schaal waardoor massa’s kleding overblijven. Het is deze hypocrisie die Lantink wil blootleggen. Zijn collectie en gelijknamige installatie waren in Londen te zien tijdens de ‘International Fashion Showcase’ in Somerset House. Hiervoor ontving Duran Lantink een bijdrage van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie omdat Lantinks werk bijdraagt aan een sterke internationale reputatie van de Nederlandse creatieve industrie en het werkterrein hiervan vergroot. Ook zijn de internationale relaties die Lantink met zijn project opbouwt relevant voor de sector.

Simon Dogger

Grensverleggende uitvindingen voor specifieke gebruikers zoals van...
...worden toegankelijk vanuit doorontwikkeling met de juiste partners.
[{"type":"video\/mp4","url":"assets\/videos\/resultaten\/SIMON_DOGGER.mp4"}]
loader
projectinformatie
aanvrager:Doggerconcepts
project:De emotiefluisteraar
deelregeling:Vormgeving
subsidie:€ 13.975

Als ervaringsdeskundige weet Simon Dogger hoeveel non-verbale communicatie je moet missen wanneer je blind bent. Daarom bedacht hij ‘De emotiefluisteraar’, een product dat emoties van gezichten meet en omzet in trillingen. Voor de ontwikkeling van zijn product werkt Dogger onder meer samen met het OMCZ, Vention Prototyping, Dutch Coding Company, TU Eindhoven en de Radboud Universiteit. Dit ontwikkeltraject en bijbehorende validatieonderzoek werd door de adviescommissie waardevol gevonden. De emotiefluisteraar bevordert intermenselijk contact en vergroot de autonomie van de blinde gebruiker. De startfase van dit project is eerder ondersteund met € 7500 vanuit de Deelregeling Digitale Cultuur.

Arna Mačkić

Dat ontwerp sociaal verbindend kan zijn toont...
...die voormalig oorlogsgebied onderzoekt vanuit de rol van architectuur en erfgoed.
[{"type":"video\/mp4","url":"assets\/videos\/resultaten\/ARNA_MACKIC.mp4"}]
loader
projectinformatie
aanvrager:Arna Mačkić
project:Mortal Cities &
Forgotten Monuments
deelregeling:Architectuur
subsidie:€ 20.420

Architectuur heeft een grote rol gespeeld tijdens keerpunten in de geschiedenis van voormalig Joegoslavië. Arna Mačkić’ ontwerponderzoek ‘Mortal Cities & Forgotten Monuments’ is gericht op de monumenten gebouwd ter nagedachtenis van Joegoslavische slachtoffers van het fascisme. Bovendien richt ze zich op de vernietiging van cultureel erfgoed tijdens de Bosnische oorlog van de vroege jaren negentig. Hoe kunnen lessen uit de Balkan nieuwe manieren van denken over symbolische architectuur voeden? En kunnen verwoeste steden hun identiteit opnieuw opbouwen door het vormgeven van culturele herinneringen via architectuur, los van politieke, religieuze of culturele interpretaties, en zonder het verleden te negeren of te ontkennen? De adviescommissie benadrukt de relevantie van de thematiek van Mačkić’ onderzoek en verwacht dat dit een betekenisvolle bijdrage zal leveren aan de kennisverdieping binnen het vakgebied. In 2017 ontving Arna Mačkić een voucher van € 1200 om Mortal Cities & Forgotten Monuments te vertalen naar de Servo-Kroatische taal en te distribueren in de regio. Ook reisde ze met medeauteur Chris Keulemans naar Mostar en Sarajevo om in gesprek te gaan met het publiek.

CBK Zeeland

Culturele instellingen slaan een brug tussen ontwerp, debat en publiek zoals...
...die ontwerpers betrekt bij de transitie van het Zeeuwse landschap.
[{"type":"video\/mp4","url":"assets\/videos\/resultaten\/CBK_ZEELAND_v2.mp4"}]
loader
projectinformatie
aanvrager:CBK Zeeland
project:POP DOWN MELT UP
deelregeling:Activiteitenprogramma’s
subsidie:€ 74.000

In verband met de globale transitie naar duurzame energie moeten de kolen- en kerncentrale in Borssele worden ontmanteld. Dit heeft een vergaande ruimtelijke impact op het Zeeuwse landschap. In samenwerking met een multidisciplinair team ontwikkelt CBK Zeeland een procesaanpak voor de ontmanteling die voorbij gaat aan de gebruikelijke technocratische aanpak. Behalve ondernemers en overheden betrekt de culturele instelling burgers, natuurorganisaties, ontwerpers en architecten bij het programma. Juist deze diversiteit noemt de adviescommissie interessant en belangrijk.

cijfers

uitgelicht
activiteiten

activiteiten

cijfers
loader
loader
loader
loader
loader
loader
loader
loader
loader
loader
loader
loader
loader
loader
loader
loader
loader
loader
loader
loader
loader

Creatieve sector

informatie

Het Stimuleringsfonds organiseerde in 2018 een groot aantal activiteiten in de vorm van bijeenkomsten, expertmeetings, spreekuren en tentoonstellingen. Zo blijven we in gesprek met de eigen sector en partijen daarbuiten.

Tijdens Bring it on! bijvoorbeeld, de eerste open dag die we als fonds organiseerden, brachten we de ontwerpende sector samen en gingen we in gesprek over ambities, ontwerpideeën en maatschappelijke impact.

Of Platform Talent waarmee we de zichtbaarheid van opkomend ontwerptalent een impuls gaven. Het platform lanceerden we op de Dutch Design Week. Dit combineerden we met de besloten interactieve middagsessie Growing Pains, voor onder meer de lichting talenten die in 2018 werden ondersteund vanuit de Deelregeling Talentontwikkeling.

loader
loader
loader
loader
loader
loader
loader
loader
loader
loader
loader
loader
loader
loader
loader
loader
loader
loader
loader
loader
loader

Werkveld

informatie

Het Stimuleringsfonds werkt aan verschillende programma’s gericht op specifieke thema’s en doelstellingen. Op die manier betrekken we ontwerpers bij actuele maatschappelijke vraagstukken, verkennen we nieuwe werkterreinen en bevorderen we samenwerking met andere sectoren en overheden.

Zo werden tijdens de werkconferentie Nederland veranderd/t in verschillende sessies, een tentoonstelling, film en publicatie onder de noemer KEER de inzichten, lessen en eerste resultaten gepresenteerd van zestien onderzoeksprojecten die werden uitgevoerd binnen het Erfgoed en Ruimte Ontwerpprogramma. Op die manier werd het belang van ontwerpend onderzoek in relatie tot de aanpak van het energie- en klimaatvraagstuk duidelijk gemaakt aan het werkveld en beleidsmakers.

Het ontwikkeltraject Leeromgeving van de Toekomst is een ander voorbeeld. Hierin werken ontwerpers samen met onderwijsinstellingen aan concrete vraagstukken voor toekomstgericht beroepsonderwijs. Als onderdeel van dit ontwikkeltraject organiseerden we een gelijknamig symposium. Het doel hiervan was de uitwisseling van kennis tussen de ontwerpwereld en het onderwijs en het direct toetsen van ideeën in de praktijk.

loader
loader
loader
loader
loader
loader
loader
loader
loader
loader

Internationaal

informatie

Het Stimuleringsfonds werkt continu aan het zichtbaar maken van de creatieve industrie en de impact van deze industrie op de wereld om ons heen. Dat doen we ook internationaal.

Jaarlijks ondersteunt het fonds daarom bijvoorbeeld een selectie presentaties tijdens de Milan Design Week. De presentaties tonen de excellente kwaliteit van het Nederlandse ontwerpveld op een van de omvangrijkste internationale beurzen voor meubel- en productontwerp.

En elke twee jaar ondersteunen we ook presentaties van Nederlandse architecten en onderzoekers op de Architectuur Biënnale Venetië. Afgelopen jaar werkte het Stimuleringsfonds hierin samen met Het Nieuwe Instituut, dat verantwoordelijk was voor het Nederlandse paviljoen. Naast de selectie presenteerden we ook een publiek parallelprogramma om zo een langlopende discussie over de relatie tussen architectuur en maatschappij te stimuleren.

bedankt voor uw aandacht.

blijf op de hoogte
colofon

met dank aan

alle ondersteunde ontwerpers, collectieven, instellingen, festivals en partners.

speciale dank aan

Arna Mačkić, Duran Lantink, Kathrin Ginsberg, Marjan van Aubel, Simon Dogger

vijf filmportretten

een productie van Mals Media
camera:Florian Koch,
Thomas van Krugten (Duran Lantink)
editing:Florian Koch
interview & research: Roos Aalvanger
vertaling:Joey Meeuwisse

digitale jaarverslag

ontwerp:
ontwikkeling:
Studio van Onna
Oscar Orton

fotografie

Khalid Amakran, Maarten van Haaff, Aad Hoogendoorn, Matthijs Immink, Ilco Kemmere, Mohammed Najah, Maarten Nauw, Daria Scagliola, Sander van Wettum, Hanneke Wetzer