Jaarverslag 2019 Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

loader

uitgelicht

cijfers

Independent School for the City

Culturele instellingen zijn van belang voor onderzoek, kennisoverdracht en debat zoals...
...met een internationaal en interdisciplinair praktijkgericht programma.
[{"type":"video\/mp4","url":"assets\/videos\/resultaten\/Michelle.mp4"}]
loader
zet het geluid aan
projectinformatie
aanvrager:Crimson Historians & Urbanists
project:Independant School for the City
deelregeling:Activiteitenprogramma’s
subsidie:€ 41.225

Independent School for the City is een instituut voor ‘urbanisten’ en een ontmoetingsplek voor professionals die de hedendaagse stad op een interdisciplinaire, conceptuele en pragmatische wijze benaderen. Het initiatief van Crimson Historians & Urbanists en ZUS biedt een programma waarmee niet alleen de nieuwe vorm van urbanisme wordt onderwezen, maar deze ook wordt onderzocht en bediscussieerd. Behalve interdisciplinair is het programma flexibel en in staat om op actualiteiten in te spelen. Independant School for the City experimenteert met nieuwe formats om daarmee niet alleen de inhoud verder te ontwikkelen, maar ook een nieuw en breed publiek aan te spreken en aan zich te binden.

Knitwear Lab

Steeds meer ontwerpers zetten in op systeemverandering zoals...
...dat door internationale samenwerking de textielindustrie wil verduurzamen.
[{"type":"video\/mp4","url":"assets\/videos\/resultaten\/Thijs.mp4"}]
loader
zet het geluid aan
projectinformatie
aanvrager:Knitwear Lab, Bersa Triko, Marmara University
project:Inclusive regenerative fashion in Turkey
open oproep:Turkije, Rusland, Egypte, Marokko
subsidie:fase 1 € 15.000, fase 2 € 50.000

De textielindustrie in Turkije kent een omvangrijke reststroom. In samenwerking met Turkse partners Bersa Triko, Espima, Orsateks en Marmara University onderzocht het Nederlandse Knitwear Lab hoe hieruit een nieuw soort garen kan worden geregenereerd. Door de ongebruikte en schone staat van het restmateriaal zijn de vezels nog sterk en leent het zich hier bij uitstek voor. Het nieuwe garen wordt met innovatieve breitechnieken opnieuw verwerkt tot modeproducten en ontwerpen die op grote schaal kunnen worden geproduceerd. Dit relevante en urgente onderzoek wordt volgens de adviescommissie uitgevoerd door een sterk team. Behalve innovatief en praktisch, is het project tegelijk sociaal, omdat het ook aandacht vraagt voor het creëren van een inclusieve cultuur en werkomgeving in de mode-industrie.

Chagall

Door de innovatieve inzet van ontwerp en technologie zorgen artiesten als...
...voor een nieuwe beleving van livemuziek.
[{"type":"video\/mp4","url":"assets\/videos\/resultaten\/Chagall.mp4"}]
loader
zet het geluid aan
projectinformatie
aanvrager:Chagall Music
project:Advaita
deelregeling:Upstream: Music x Design
subsidie:€ 45.000

Tijdens haar performances draagt Chagall een motion capture-pak en MI.MU Gloves zodat ze haar muziek en bijbehorende projecties met haar hele lichaam kan aansturen. Op die manier wil ze haar publiek livemuziek op een nieuwe manier laten ervaren. Samen met VRee Technology en De Effenaar Smart deed Chagall experimenteel onderzoek naar de inzet van de motion capture-technologie. Hiervoor ontving ze ondersteuning vanuit de regeling Upstream: Music x Design, die het Stimuleringsfonds in 2019 lanceerde in samenwerking met het Fonds Podiumkunsten en Sena. Het project laat de kracht van cross-overs zien, doorkruist disciplines en jaagt experiment aan. De adviescommissie noemt ‘Advaita’ inspirerend voor andere artiesten en van invloed op de muzieksector.

Siba Sahabi

Dat de inzet van ontwerpkracht in andere sectoren veelbetekenend is toont...
...die patiënten een stem gaf door hun wachtervaring in ziekenhuizen in kaart te brengen.
[{"type":"video\/mp4","url":"assets\/videos\/resultaten\/Siba.mp4"}]
loader
zet het geluid aan
projectinformatie
aanvrager:Siba Sahabi
project:Moirai
open oproep:Interieur & Interdisciplinariteit
subsidie:€ 20.000

Siba Sahabi wil met het project ‘Moirai’ de kwaliteit van het wachten in ziekenhuizen verbeteren. Het wachten wordt volgens haar nog vaak geassocieerd met immobiliteit, passiviteit en machteloosheid. Logisch, want ondanks goede zorg hebben patiënten in het ziekenhuis moeite met het wachten op medische uitslagen, operaties en behandelingen. Samen met patiënten, ziekenhuismedewerkers en sociaalwetenschappers onderzocht ze hoe de wachtervaring van patiënten kan worden verbeterd. Ook betrok ze andere disciplines zoals filosofie, psychologie, kunst, toneel en architectuur. Waardevol is bovendien de inclusieve, multiculturele aanpak van het project. De uitkomsten bracht Siba Sahabi namelijk naar buiten in de drie in Nederland meestgesproken talen: Nederlands, Engels en Arabisch.

Sjoerd ter Borg

De kracht van beeld is groot bewijzen ontwerpers als...
...die via ontwerpend onderzoek gentrificatieprocessen in steden zichtbaar maakt.
[{"type":"video\/mp4","url":"assets\/videos\/resultaten\/Sjoerd.mp4"}]
loader
zet het geluid aan
projectinformatie
aanvrager:Sjoerd ter Borg
project:Aesthetics of Exclusion
deelregeling:Digitale cultuur
subsidie:startsubsidie € 7.500, vervolgsubsidie € 24.000

Sjoerd ter Borg is geïnteresseerd in stedelijke transformaties. Met zijn werk maakt hij verborgen lagen en processen in steden zichtbaar, zoals gentrificatie: het veranderende en in esthetisch opzicht steeds uniformer wordende straatbeeld, onder meer als gevolg van demografische ontwikkelingen. In een collectief van wetenschappers, programmeurs en ontwerpers werkt Sjoerd ter Borg aan alternatieve kaarten voor de stad, die verleden, heden en toekomst verbeelden. Voor het herkennen van de visuele patronen maakt hij gebruik van digitale technologieën en data van platforms als Google Street View, Instagram en andere social media en sociale economische statistieken. ‘Aesthetics of Exclusion’ is voorbeeldstellend in het combineren van digitale tools en platforms en het analyseren van grote hoeveelheden data. Het legt de keuzes bloot die zijn gemaakt voor stadsinrichting, en de rol die technologie daarin speelt. Door in verschillende visualisaties met de keuzemogelijkheden te spelen worden alternatieve werelden zichtbaar.

cijfers

uitgelicht
activiteiten

activiteiten

cijfers
loader
loader
loader
loader
loader
loader
loader
loader
loader
loader
loader
loader
loader
loader
loader
loader
loader
loader
loader
loader
loader

Creatieve sector

informatie

Het Stimuleringsfonds organiseerde in 2019 een groot aantal activiteiten in de vorm van bijeenkomsten, expertmeetings, spreekuren en tentoonstellingen. Zo blijven we in gesprek met de eigen sector en partijen daarbuiten.

We organiseerden bijvoorbeeld verspreid over het land drie Denk je mee-sessies en twee bijeenkomsten met culturele instellingen. Tijdens deze bijeenkomsten gingen we, in aanloop naar de beleidsperiode 2021–2024, in gesprek met het veld over actuele ontwikkelingen en trends, en hoe de regelingen en programma’s van het fonds hierop aansluiten.

The Scene is Here is een ander voorbeeld en bood opkomend talent dat in 2019 werd ondersteund vanuit de deelregeling Talentontwikkeling de kans zich in zelfgekozen vorm te presenteren tijdens de Dutch Design Week. Een nieuw initiatief gekoppeld aan deze regeling zijn de Scout Nights, specifiek gericht op het betrekken van makers die geen reguliere kunstvakopleiding hebben gevolgd bij de ondersteuningsmogelijkheden voor opkomend talent.

loader
loader
loader
loader
loader
loader
loader
loader
loader
loader
loader
loader
loader

Werkveld

informatie

Het Stimuleringsfonds werkt aan verschillende programma’s gericht op specifieke thema’s en doelstellingen. Op die manier betrekken we ontwerpers bij actuele maatschappelijke vraagstukken, verkennen we nieuwe werkterreinen en bevorderen we samenwerking met andere sectoren en overheden.

Zo werken ontwerpers in het ontwikkeltraject Leeromgeving van de Toekomst samen met onderwijsinstellingen aan concrete vraagstukken voor toekomstgericht beroepsonderwijs. Als onderdeel van dit ontwikkeltraject organiseerden we een gelijknamig symposium met workshops, presentaties, lezingen en verschillende debatten. Het doel hiervan was de uitwisseling van kennis tussen de ontwerpwereld en het onderwijs en het direct toetsen van ideeën in de praktijk.

Hele andere maatschappelijke opgaven staan centraal in Anders werken aan stad, dorp en land. Binnen dit traject werken ontwerpers samen met gemeenten en stadmakers aan actuele sociaal-ruimtelijke opgaven in de eigen gemeente. Doel is te komen tot nieuwe werkwijzen, gericht op co-creatie op lokaal niveau en uiteindelijk het opzetten van een eigen stadslab. Ervaringen en opgebouwde kennis werden onder meer gedeeld op het Stadsmakerscongres.

loader
loader
loader
loader

Internationaal

informatie

Het Stimuleringsfonds werkt continu aan het zichtbaar maken van de creatieve industrie en de impact van deze industrie op de wereld om ons heen. Dat doen we ook internationaal.

Jaarlijks ondersteunt het fonds daarom bijvoorbeeld een selectie presentaties tijdens de Salone del Mobile in Milaan. De presentaties tonen de excellente kwaliteit van het Nederlandse ontwerpveld op een van de omvangrijkste internationale beurzen voor meubel- en productontwerp.

Ook ondersteunen we buitenlandse presentaties en residenties zoals in het Japanse Arita, waar sinds 2016 twee veelbelovende ontwerpers per jaar de gelegenheid krijgen tijdens een werkperiode hun eigen werk te ontwikkelen en samenwerkingen te initiëren met Japanse porseleinproducenten.

In een serie meet-ups geven we inspirerende partijen uit de focuslanden Turkije, Rusland, Egypte en Marokko de gelegenheid om een keynotelezing te geven en in contact te komen met ontwerpteams. Op die manier faciliteren we internationale coalitievorming.

Tijdens ‘Radiant City: Building an infrastructure for the Dutch Creative Industry’ in het Cultural Forum St. Petersburg maakte het Stimuleringsfonds presentaties mogelijk van bijzonder ontwerptalent als Susan Bijl, Marjan van Aubel, UN Studio en Pauline van Dongen voor een internationaal publiek van 150 man.

bedankt.