Jaarverslag 2020 Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

loader

uitgelicht

cijfers

The Hmm

Onderzoek, kennisoverdracht en debat wordt aangejaagd door culturele platforms zoals...
...The Hmm dat via een divers programma inzicht geeft in de verborgen kant van het internet.
[{"type":"video\/mp4","url":"assets\/videos\/resultaten\/Lilian.mp4"}]
loader
zet het geluid aan
projectinformatie
aanvrager:The Hmm
project:Activiteitenprogramma 2020
deelregeling:Activiteitenprogramma’s
subsidie:€ 45.805

The Hmm positioneert zich als een kritisch en inclusief platform voor internetcultuur. Het platform wil laten zien hoe systemen achter het internet werken door ze op een toegankelijke manier te benaderen, zonder de complexiteit ervan te schuwen. In 2020 stonden twee programmalijnen centraal: ‘The Hmm Scroll’ en ‘The Hmm Focus’. Hierbinnen werden thema’s aan de orde gesteld als deepfake, gezichtsherkenning, surveillance kapitalisme en TikTok. De adviescommissie noemt The Hmm onderscheidend in het werkveld, bovendien weet het platform een bijzondere tone of voice te treffen die grappig en vermakelijk is en tegelijk serieus en agenderend. The Hmm wordt al sinds 2017 ondersteund door het Stimuleringsfonds en kan zich op die manier professionaliseren en een stevige plek in de culturele infrastructuur verwerven.

Mevr.
de Architect

Dat ontwerp verschillende perspectieven moet vertegenwoordigen toont...
...Merel Pit die vrouwelijke architecten uit de schaduw van hun mannelijke evenknie laat stappen.
[{"type":"video\/mp4","url":"assets\/videos\/resultaten\/Merel.mp4"}]
loader
zet het geluid aan
projectinformatie
aanvrager:Architectuurverhalen
project:Mevr. de Architect
deelregeling:Architectuur
subsidie:€ 23.504

Het aantal vrouwelijke architecten blijft achter ten opzichte van het aantal mannelijke, terwijl er aan architectuuropleidingen evenveel vrouwen afstuderen. Om meer aandacht te genereren voor de positie van vrouwen binnen de architectuur, geeft Merel Pit hen een podium in de publicatie ‘Mevr. de Architect’. Behalve interviews met vrouwelijke architecten bevat de publicatie ook columns en essays over bijvoorbeeld de vraag hoe je in het ontwerp van de openbare ruimte de vrouwelijke blik meeneemt. Het is de ambitie uiteindelijk een community te bouwen waar vrouwelijke architecten rolmodellen kunnen vinden en elkaar kunnen sterken en informeren. Mevr. de Architect startte als rubriek in het onlinemagazine ‘A.ZINE’ dat ook door het Stimuleringsfonds is ondersteund.

Site Practice

Door samen te werken met de industrie hebben ontwerpbureaus als...
...Site Practice meer invloed op de noodzakelijke systeemveranderingen in de bouw.
[{"type":"video\/mp4","url":"assets\/videos\/resultaten\/David.mp4"}]
loader
zet het geluid aan
projectinformatie
aanvrager:Site Practice
project:The Hemp Project
open oproep:Fresh Perspectives
subsidie:fase 1 € 10.000
fase 2 € 30.000

Nederland wil in 2050 volledig circulair zijn en de bouwsector is aangewezen als een van de sectoren waarvoor in dit opzicht een grote rol is weggelegd. Om de hoge ambities te behalen is een systeemverandering nodig. Samen met Dun Agro Hemp Group onderzoekt Site Practice daarom hoe het milieuvriendelijke bouwmateriaal kalkhennep op grotere schaal in de woningbouw kan worden toegepast. Ondanks dat dit materiaal zich uitstekend leent voor toepassingen zoals klimaatadaptief bouwen vanwege het weinige energiegebruik en de absorptie van CO2, wordt het materiaal nog weinig toegepast in de huidige bouwpraktijk. Om de samenwerking tussen ontwerpers en partijen met een sterke maatschappelijke of kennispositie te stimuleren schrijft het Stimuleringsfonds sinds 2017 jaarlijks de Open Oproep Fresh Perspectives uit.

SerVies

Steeds meer ontwerpers houden de maatschappij een spiegel voor zoals...
...Iris de Kievith en Annemarie Piscaer die met hun servies het maatschappelijk debat over luchtkwaliteit aanzwengelen.
[{"type":"video\/mp4","url":"assets\/videos\/resultaten\/Servies.mp4"}]
loader
zet het geluid aan
projectinformatie
aanvrager:SerVies
project:Smogware
deelregeling:Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken
subsidie:€ 13.885

Durf jij te eten van een servies dat is geglazuurd met fijnstof? Ontwerpers Iris de Kievith en Annemarie Piscaer maken met ‘SerVies’ de luchtkwaliteit zichtbaar ‘op je eigen bord’. Dat deden ze om te beginnen in Rotterdam en later ook internationaal. Inmiddels vormt ‘Smogware’ een onbehaaglijke matrix van data uit verschillende wereldsteden. De ontwerpers willen met hun project bewustwording creëren en het debat aanzwengelen over het belang van een schonere en gezondere leefomgeving. Met ondersteuning van het Stimuleringsfonds brachten De Kievith en Piscaer hun fijnstofservies naar China en Milaan. De basis van het project ligt in de Open Oproep Stadslabs – Anders werken aan urgente opgaven.

Karim Adduchi

Dat ontwerp sociaal verbindend kan zijn toont...
...Karim Adduchi die met een collectief borduurwerk het isolement van de lockdown doorbrak.
[{"type":"video\/mp4","url":"assets\/videos\/resultaten\/Karim.mp4"}]
loader
zet het geluid aan
projectinformatie
aanvrager:Karim Adduchi
project:Social Distancing Fabric
deelregeling:Vormgeving
subsidie:€ 27.524

Aan het begin van de eerste lockdown in maart 2020 verstuurde hij internationaal tweehonderd borduurpakketten. Alle ontvangers vroeg Karim Adduchi naar eigen inzicht een door hem gemaakte tekening te borduren en hieraan een persoonlijk verhaal toe te voegen over de lockdown en de uitbraak van covid-19. De individuele borduursels werden aan hem teruggestuurd, zodat Adduchi ze kon samenvoegen tot één collectief borduurwerk. Doel van het werk is kleur en hoop te bieden in een tijd van isolement en te laten zien dat verbinding ondanks ‘social distancing’ mogelijk is. Aanvullend op het collectieve werk maakt hij een publicatie en een film. De thema’s die Adduchi met ‘Social Distancing Fabric’ aansnijdt, zijn constanten in zijn werk. Eerder ontving hij onder meer een talentontwikkelingsbeurs van het Stimuleringsfonds.

cijfers

uitgelicht
activiteiten

activiteiten

cijfers
loader
Get a Grant event voor jonge makers in samenwerking met het Mondriaan Fonds in januari 2020
loader
De eerste Online Get a Grant event editie met 140 aanwezige jonge makers
loader
De Virtuele Open Dag Bring it online! met break-out sessies per discipline
loader
Online beoordeelt de Scout Night jury van Eindhoven de pitches van jonge makers
loader
Tentoonstelling 'Talent Tours' met opkomend talent dat in 2020 werd ondersteund vanuit de Deelregeling Talentontwikkeling.
Foto Boudewijn Bollmann
loader
Publicatie Platform Talent met opkomend talent dat in 2020 werd ondersteund vanuit de Deelregeling Talentontwikkeling.
Foto Boudewijn Bollmann
loader
Online campagnebeeld tentoonstelling 'Talent Tours' tijdens Dutch Design Week
loader
Talent Tours Livestream met een van de talenten Marco F. Cagnoni tijdens Dutch Design Week

Creatieve sector

informatie

Het Stimuleringsfonds organiseert jaarlijks diverse activiteiten in de vorm van bijeenkomsten, expertmeetings, spreekuren en tentoonstellingen. Zo blijven we in gesprek met de eigen sector en partijen daarbuiten. In het eerste kwartaal van 2020 deden we dat zoals gebruikelijk fysiek, bijvoorbeeld met een Get a Grant event voor jonge makers. Maar vanaf de uitbraak van covid-19 vond alles online plaats.

Zo werd onze open dag voor de creatieve sector omgedoopt tot ‘Bring it online’. In verschillende break-out sessies kregen deelnemers de kans om online in gesprek te gaan met fondsmedewerkers over de nieuwe en aangepaste regelingen voor de beleidsperiode 2021–2024.

‘Talent Tours’ bood opkomend talent dat in 2020 werd ondersteund vanuit de deelregeling Talentontwikkeling de kans zich te presenteren tijdens de Dutch Design Week. De videoportretten waren fysiek te zien in MU, maar werden met ruim 12.000 views vooral ook goed bekeken via de socialmediakanalen. Zeven livestreams met talenten waren eveneens te volgen en trokken zo’n 3.000 views.

loader
De online aftrap van This is not a Simulation! met onder andere Martijn de Waal en Saskia van Stein
loader
Online talk 'This is not a Simulation!' met voorbeeld projecten vanuit de gelijknamige open oproep
loader
Terugkomdag ontwikkeltraject Anders werken aan stad, dorp en land in februari 2020
loader
Online meet-up This is not a simulation! tijdens het Stadmakerscongres
loader
Commissievergadering Architectuur op kantoor en online op afstand
loader
De virtuele bijeenkomst voor alle adviescommissieleden in november 2020
loader
De virtuele bijeenkomst voor alle adviescommissieleden in november 2020
loader
Het Stimuleringsfonds achter de schermen met stafmedewerker Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp Nazanin Hedayati
loader
Het Stimuleringsfonds achter de schermen, thuiswerken met voorzitter commissie Vormgeving Lucas Verweij

Werkveld

informatie

Het Stimuleringsfonds werkt aan verschillende programma’s gericht op specifieke thema’s en doelstellingen. Op die manier betrekken we ontwerpers bij actuele maatschappelijke vraagstukken, verkennen we nieuwe werkterreinen en bevorderen we samenwerking met andere sectoren en overheden.

Om in contact te komen met het werkveld en kennis te delen, organiseerden we verschillende livecasts. Zoals in samenwerking met Pakhuis de Zwijger, de Federatie Creatieve Industrie en de Dutch Design Foundation voor ‘This Is Not a Simulation!’, specifiek gericht op vraagstukken die zijn ontstaan ten gevolge van de uitbraak van covid-19.

De onlinetentoonstelling ‘Chronic Health – Happily ever after?’ van de Embassy of Health stelde aan de orde wat we belangrijk vinden voor onze kwaliteit van leven, en hoe we dat regelen. Het Stimuleringsfonds is partner binnen de Embassy of Health. In aansluitende talks en een terugblikkende livecast voerden we online gesprekken met zowel ontwerpers als zorgprofessionals.

loader
Publicatie Tales of the TREM met de resultaten van het internationale programma ‘Inclusive Cities & Societies’
loader
Meet-up Residency Tanger Marokko in het kader van de gelijknamige open oproep die als gevolg van covid-19 werd uitgesteld
loader
Meet-up Residency Tanger Marokko in het kader van de gelijknamige open oproep die als gevolg van covid-19 werd uitgesteld

Internationaal

informatie

Het Stimuleringsfonds werkt continu aan het zichtbaar maken van de creatieve industrie en de impact van deze industrie op de wereld om ons heen. Dat doen we ook internationaal.

Jaarlijks ondersteunt het fonds daarom bijvoorbeeld een selectie presentaties tijdens de Salone del Mobile in Milaan. Maar in het coronajaar 2020 werden alle grote evenementen afgelast of uitgesteld tot 2021. Ook internationaal samenwerken werd samenwerken op afstand, ieder vanuit zijn eigen huis en werkplek.

Toch maakten we de resultaten van het internationale programma ‘Inclusive Cities & Societies’ publiek, in de publicatie ‘Tales of the TREM’ en een livecast. Ontwerpers en makers vertellen hierin over internationale samenwerking in vier landen aan de randen van Europa – Turkije, Rusland, Egypte en Marokko. Via verkenning, dialoog en leren over elkaar, laten ze zien dat verbindingen kunnen worden gelegd op basis van gemeenschappelijke doelen. Social design thinking blijkt een instrument dat zijn doel overstijgt en een brede basis geeft voor gelijkwaardige uitwisseling, zowel in de politiek als in de samenleving als geheel.

bedankt.