wel­kom

Als cultuurfonds voor vormgeving, architectuur en digitale cultuur financiert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie goed ontwerp voor opgaven van de toekomst.


We zijn gericht op het verrijken en versterken van de creatieve sector en streven ernaar het unieke talent van ontwerpers en makers te verbinden aan sectoren binnen én buiten het culturele domein.

Via 12 regelingen en 20 open oproepen ondersteunden we in 2022 bijna duizend projecten van individuele makers en culturele instellingen.


De projecten lopen uiteen van vrij ontwerp tot toegepast design en van onderzoek en experiment tot publieke presentaties.

ver­halen

De kracht van ontwerp tonen we in zes verhalen. Verhalen over de potentie van nieuwe grondstoffen, over sociale innovatie, over klimaatadaptatie en over meerstemmigheid. Verhalen die laten zien dat verbeeldingskracht, verbindingskracht en ontwerpkracht bijdragen aan nieuwe perspectieven op actuele opgaven.

Fabulous Fungi is een onderzoek naar natuurvriendelijke textielverf op basis van schimmels en een alternatief voor in de mode-industrie gebruikte schadelijke synthetische verf. Ilse Kremer legt uit.

Fabulous Fungi

speel af >
bekijk alle verhalen

cijf­ers

2022 was een jaar van groei. De covid-19-pandemie raakte naar de achtergrond, en de mogelijkheden internationaal en voor publieke bijeenkomsten namen toe. Het aantal aanvragen steeg licht. In totaal kenden we € 24,4 miljoen subsidie toe.

resultaat 2022 In 2022 is € 24,4 miljoen subsidie toegekend. Dit is inclusief de 4- en 2-jarige subsidies toegerekend aan elk boekjaar waarin de programma’s van de culturele instellingen worden uitgevoerd.

resultaat 2022

speel af >
bekijk alle cijfers

the­ma’s

Met onze regelingen en open oproepen stimuleren we het proces van experimenteren, onderzoeken en maken en bevorderen we nieuwe samenwerkingsvormen. Door expliciet in te zetten op talentontwikkeling, internationalisering en professionalisering versterken we de positie van individuele makers en verstevigen we de culturele infrastructuur.

talentontwikkeling

lees meer

Via verschillende regelingen en open oproepen ondersteunen we jonge opkomende ontwerpers en makers tot en met gevestigde talenten in hun artistieke en professionele ontwikkeling. We hebben daarbij extra aandacht voor het bereiken van nieuwe doelgroepen.

Platform Talent
In 2022 stelden we meer talentontwikkelingsbeurzen beschikbaar dan ooit. Maar liefst 51 opkomende makers kregen de benodigde vrije ruimte om zich te richten op artistieke en professionele groei. Tijdens de Dutch Design Week maakten we met hen het programma Dancing with Trouble. Ons eigen Platform Talent, een bron van informatie voor andere makers en opdrachtgevers, is een permanente plek van presentatie voor ontwerptalenten zoals Adam Centko die gefascineerd is door bewegend beeld en alle parallelle realiteiten die je daarmee kunt creëren.

‘Van elke nieuwe techniek vraag ik me af wat het betekent, hoe die zich verhoudt tot de maatschappij en wat ik ermee kan doen.’ – Adam Centko

Platforms voor ontwerpend leren
We lanceerden de Open Oproep Platforms voor ontwerpend leren. De oproep sluit aan bij de groeiende aandacht voor het ontwikkelen van onder meer technische, artistieke en praktische ontwerpvaardigheden door jongeren. Via de oproep worden 14 initiatieven en platforms ondersteund die hierop inspelen. Zij kunnen een inhoudelijk programma ontwikkelen en uitvoeren en de professionaliteit en positie van hun organisatie versterken.

STORE wil een volgende generatie ontwerpers, zo divers als de samenleving, enthousiasmeren. Via verschillende activiteiten krijgen jongeren de ruimte zich creatief te ontplooien. Gemaakt werk krijgt een plek in STORE STORE, een winkel en werkplaats tegelijk. Bekijk meer
Met Maakroute Twente wil TETEM werken aan de artistieke ontwikkeling en het bredere bereik van de Maakplaatsen. De Maakplaatsen bieden een programma waarmee kinderen, jongeren en volwassenen zich kunnen ontwikkelen tot verkennende, ontdekkende en creatieve burgers. Bekijk meer
AIR wil ontwerpdenken via Leren in de Metropo(o)lder een vaste plek geven in het voortgezet onderwijs. De uitdaging is om via ontwerp jongeren in aanraking te laten komen met actuele ruimtelijke opgaves als energietransitie, waterproblematiek en consumptie. Bekijk meer
Crafts Academy is het talentenprogramma van Crafts Council Nederland dat jongeren de kans biedt om in de rijke omgeving van musea direct van professionals te leren waar ze normaalgesproken geen toegang tot hebben: techniekexperts, maker-designers en conservatoren. Bekijk meer

Prix de Rome
We reikten de Prix de Rome uit, de oudste en meest prestigieuze prijs van Nederland voor kunstenaars en architecten tot 35 jaar. Op de shortlist stonden vier genomineerden. De winnaar werd gekozen op basis van het ontwerp voor een ruimtelijke interventie binnen het thema Healing Sites. Lesia Topolnyk won met No Innocent Landscape, over het mijnbouwdorp Hrabove in haar geboorteland Oekraïne waar in 2014 passagiersvlucht MH17 werd neergeschoten.

‘Architectuur heeft de middelen om zichtbaar te maken wat er echt toe doet.’ – Lesia Topolnyk

internationalisering

lees meer

Door de covid-19-pandemie was internationaal reizen twee jaar lang beperkt mogelijk. In 2022 veranderde dat. De Tijdelijke Procedure Internationaal Samenwerken maakte daarom plaats voor de nieuwe Regeling Internationalisering ontwerpsector. Ook breidden we met de Open Oproep Residency buitenland de mogelijkheden uit voor internationale werkperiodes.

Internationalisering ontwerpsector
Via de Regeling Internationalisering ontwerpsector ondersteunen we projecten die zijn gericht op onderzoek en samenwerking in een internationale context. Hiermee versterken we de positie van de Nederlandse ontwerpsector in het buitenland. Het aantal aanvragen binnen deze regeling nam in de loop van het jaar aanzienlijk toe.

Gilles de Brock presenteerde zijn werk bij Le Signe in Chaumont (Frankrijk). In This is not a temporary solution if it works onderzocht De Brock welke vormen grafisch ontwerp kan aannemen. Bekijk meer
In Akita (Japan) werkte Hozan Zangana met lokale ambachtslieden aan een nieuwe collectie met de urushi-lak. De laktechniek vormt een traditioneel ambacht dat verloren dreigt te gaan door een gebrek aan nieuwe ambachtslieden. Bekijk meer
Samen met Dimitri Madimin ontwikkelde Ramón Jiménez Cárdenas in Oaxaca (Mexico) een publieksprogramma over de effecten van moderniteit en koloniale geschiedenis en de rol van design daarin. Via urgente hedendaagse kwesties herdenkt Compelled to be Here op kritische wijze de koloniale geschiedenis. Bekijk meer
In Arabidopsis Symphony lopen bezoekers via AR door een virtueel veld met planten. De interactieve installatie van Fillip Studios, laat de invloed zien van de omgeving op de groei van de planten en werd op vijf internationale designfestivals vertoond. Bekijk meer

Residency buitenland
Via de Open Oproep Residency buitenland willen we ontwerpers en makers aanmoedigen om zich internationaal te profileren. Residencies zijn hiervoor, als vrijplaats voor experiment en onderzoek, bij uitstek geschikt. Ze bieden ruimte om werkterreinen te verkennen en (inter)nationale netwerken op te bouwen en uit te breiden.

In de praktijk van Theodorus Johannes staat community centraal. Bij Village.Berlin (Duitsland) doet Theodorus Johannes onderzoek naar queer-kledingcodes in erfgoedarchieven. Bekijk meer
Polina Medvedeva onderzoekt binnen het BAR International A.i.R (Noorwegen) de grensoverschrijdende vishandel en taal tussen Noorse en Russische arbeiders die in het Barentsz-grensgebied werken in de visserij. Medvedeva werkt samen met Andreas Kühne. Bekijk meer
Paulo Patelli doet bij Viafarini in Milaan (Italië) onderzoek voor het project Whistleblowing Gardens, een veldgids voor het kritisch lezen van data in de natuurlijke omgeving. Bekijk meer
Davy van Gerven voert ontwerpend onderzoek uit naar dekolonisatie in Japan en de invloed van Kabuki- en Noh-theater op de hedendaagse Japanse cultuur. Tokas (Japan) biedt Van Gerven belangrijke informatie, contacten en een onderzoeksruimte. Bekijk meer

Building Beyond
In samenwerking met het Prins Claus Fonds startten we in 2022 een alternatief educatief programma: Building Beyond. Voor het programma werden 12 talentvolle makers en ontwerpers van het Afrikaanse continent geselecteerd. In de landen waar zij werken, groeien steden explosief. De deelnemers ontmoetten elkaar tijdens Dak’Art in Senegal en in Nederland tijdens een labweek met als thema Reimagining the Future of Cities.

‘Building Beyond is gericht op het bevorderen van thought leadership. Het draagt bij aan een duurzame dialoog en het herformuleren van op ontwerp gebaseerde praktijken rondom de publieke ruimte.’ – Syb Groeneveld

professionalisering

lees meer

Professionalisering is essentieel voor een sterke sector. Op verschillende niveaus hebben we hier aandacht voor. Via onder meer open oproepen stimuleren we individuele ontwerpers en makers in hun professionele ontwikkeling, we bouwen aan een veerkrachtige infrastructuur en vormen een schakel tussen de creatieve industrie en andere sectoren.

Transities!
In 2022 publiceerden we Transities!. De publicatie bundelt de resultaten van 129 projecten uit de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp. Met deze tijdelijke impulsregeling stimuleerden we decentrale overheden en (semi-)publieke organisaties extra ontwerpkracht in te zetten bij het verkennen en versterken van hun ruimtelijk beleid. We bevorderden nieuwe vormen van opdrachtgeverschap en verstevigden de positie van ontwerpers binnen complexe maatschappelijke opgaven.

Innovatielabs
Innovatielabs stimuleert de ontwikkeling van toepasbare kennis en werkvormen voor een wendbare en weerbare culturele en creatieve sector. Het programma voeren we namens alle rijkscultuurfondsen uit met CLICKNL. De 16 projecten die in 2022 startten vertegenwoordigen uiteenlopende culturele en creatieve disciplines en verbinden meer dan 120 partijen, van individuele makers tot internationale organisaties.

‘De ondersteunde Innovatielabs denken binnen interdisciplinaire samenwerkingsverbanden na over hoe de sector door fundamenteel andere wegen te bewandelen tot nieuwe dienstontwikkeling en publieksbereik kan komen.’ – Syb Groeneveld

Activiteitenprogramma’s
De afgelopen jaren bouwden we aan een sterke en fijnmazige infrastructuur voor de instellingen binnen de creatieve industrie. Dat doen we vooral met de regelingen voor 4-jarige instellingssubsidie en 1- en 2-jarige activiteitenprogramma’s. 20 instellingen werden in 2022 geselecteerd voor 1-jarige ondersteuning, 5 daarvan zijn nieuw in de regeling: affect lab, Das Leben am Haverkamp, Oscam, The Grey Space in the Middle en Van Eesterenmuseum.

De missie van affect lab is om sociale impact te bewerkstelligen door middel van ontwerpend onderzoek, experimenteel veldwerk en immersieve storytelling. Via het programma Bloody Beautiful wordt onderzoek gedaan naar menstruaties en menopauzes. Bekijk meer
De praktijk van Das Leben am Haverkamp is gebaseerd op de fascinatie voor kostuum en de, naar eigen zeggen, onbevattelijke en absurde logica waarop mode drijft. Speculative Bodies omvat vijf activiteiten, waaronder de expositie Procrustinacean van Philipp Schueller, en onderzoekt hoe het lichaam is te transformeren. Bekijk meer
OSCAM maakt ruimte voor makers en bezoekers om deel uit te maken van een creatieve community waarin zij samen eigenaar zijn van het verhaal van Nederland. Deze maatschappelijke missie realiseert OSCAM als museale landingsplaats voor kunst, mode, design, ambacht en de ontwikkeling daarvan. Bekijk meer
The Grey Space in the Middle wil creativiteit en de publieke belangstelling hiervoor stimuleren. De instelling onderzoekt onder meer via de performance Reach van Karel van Laere, welke impact veranderende informatie- en communicatietechnologieën hebben op de interactie tussen mensen, tussen mensen en meer-dan-mensen én tussen mensen en dingen. Bekijk meer
Het Van Eesteren Museum verbreedt de focus en positionering: van een buitenmuseum over de wijk, naar een museum over stedenbouw met nationaal bereik en een belangrijke blijvende verbinding met Amsterdam Nieuw-West. Bekijk meer
bekijk alle thema’s
talentontwikkeling
internationalisering
professionalisering

10 jaar

Wat 2022 tot slot bijzonder maakte, was ons tienjarig bestaan. Tijdens een feestelijk jubileum keken we terug op tien jaar waarin we de creatieve industrie in al haar facetten stimuleerden. Met veel energie zullen we dat ook blijven doen!